Meerding Management & Consultancy BV

Adviseurs in Zorg & Welzijn

"Hij die niet weet en niet weet dat hij het niet weet, is onwetend;
Hij die niet weet en weet dat hij het niet weet, is verstandig;
Hij die niet weet, maar denkt dat hij het weet, is dom, vermijdt hem"

Een kantoor met voldoende ervaring

Meerding Management & consultancy biedt al sinds 2010 een breed pakket aan diensten voor zorgorganisaties door heel Nederland.

Kennis van de sector en van de maatschappelijke ontwikkelingen

Meerding Management & consultancy kent de sector van binnen uit en heeft veel (in)zicht in de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ondersteuning vanuit een breed netwerk

Meerding Management & consultancy werkt vanuit de netwerk gedachte. Dit wil zeggen dat daar waar extra expertise nodig is, Meerding Management & consultancy gebruik kan maken van haar netwerk om de opdracht tot volle tevredenheid af te kunnen ronden.

Pragmatisch en flexibel

Meerding Management & consultancy staat voor een pragmatische en flexibele aanpak volledig toegesneden op de opdrachtgever. Geen blauwdruk maar maatwerk.

Een passende prijs/kwaliteit verhouding

Meerding Management & consultancy wil niet de minimaal vereiste dienstverlening tegen de laagste kosten bieden, maar wel een hoogwaardige kwaliteit tegen een passend tarief.

Strategie en Beleid

Het adviseren van toezichthouders, bestuurders en managers van organisaties in de zorg op het gebied van de te voeren strategie en beleid op basis van kennis van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Aanbestedingen (WLZ, ZVW, WMO, Jeugd)

Het zorgdragen voor de voorbereiding bij aanbestedingen, het schrijven van plannen van aanpak en ondernemingsplannen, het invullen en opvragen van de juiste stukken en documentatie en het indienen van documenten ten behoeve van de contractering bij zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten.

Ondersteuning contracteisen

Het adviseren en ondersteunen van zorgorganisaties bij het voldoen aan de contracteisen van de financiers.

Advies en Ondersteuning

Het ondersteunen en adviseren van organisaties in de zorg op het gebied van strategie en beleid, kwaliteit, personeelsbeleid, en implementatie van de wet- en regelgeving.

Beleid en Kwaliteit (HKZ/ISO)

Het opzetten, implementeren en bijstellen van kwaliteitsmanagementsystemen ten behoeve van HKZ of ISO certificering, vanuit de visie dat een kwaliteitssysteem medewerkers en organisatie moet ondersteunen bij het leveren van goede zorg.

Interim management

Het op tijdelijke basis vervangen van (middle) management en/of directie/bestuur en het adviseren bij organisatorische en bestuurlijke vraagstukken.

MTO

Scholing van medewerkers van zorgorganisaties op het gebied van:

  • Veiligheid en risicobeheersing
  • Rapporteren
  • Indicatiestellingen
  • Training interne audit
  • Deskundigheidbevordering
  • Ontwikkeling en toepassing wijzigingen van het zorgstelsel
  • Coaching en intervisie.

Vanuit MTO worden trainingen gegeven om organisaties te voorzien van kennis die betrekking heeft op de interne en externe ontwikkelingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben.

Contact

Meerding Management & Consultancy BV

Adres: Muurhuizen 104, 3828 EL Amersfoort
Telefoon: 06 542 364 60
E-mail: advies@mmc-amersfoort.nl
KvK.nr.: 51174707
BTW nr.: NL823130381B01

Contact formulier